Thành viên đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi qua nguồn nào?

Thông qua báo chí

Thông qua internet

Thông qua bạn bè

Tự tìm kiếm

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 37502 Chủ nhật, 21 Tháng Một 2018 05:44
windows7 31262 Chủ nhật, 21 Tháng Một 2018 00:10
windowsnt 7041 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 16:18
windowsnt2 6594 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 16:26
windowsxp2 5726 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 19:13
linux2 4196 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 19:11
macosx 2746 Thứ bảy, 20 Tháng Một 2018 10:21
windowsvista 817 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 11:19
windows2003 424 Thứ bảy, 28 Tháng Mười 2017 03:08
linux3 276 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 03:32
windows2k 72 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 11:31
windows 66 Chủ nhật, 26 Tháng M. một 2017 09:24
windows98 24 Thứ sáu, 27 Tháng Mười 2017 08:36
windows95 20 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:16
freebsd 6 Thứ hai, 09 Tháng Một 2017 05:39
windowsme 5 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 12:30
windowsme2 3 Thứ bảy, 09 Tháng Chín 2017 19:10
windowsce 3 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 03:44
windowsxp 3 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:59
macppc 1 Thứ năm, 24 Tháng Ba 2016 05:58