Thành viên đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi qua nguồn nào?

Thông qua báo chí

Thông qua internet

Thông qua bạn bè

Tự tìm kiếm

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 38717 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 13:42
windows7 31843 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 06:33
windowsnt 7237 Chủ nhật, 20 Tháng Năm 2018 04:02
windowsnt2 6673 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 22:44
windowsxp2 6012 Thứ năm, 10 Tháng Năm 2018 13:01
linux2 4731 Thứ ba, 22 Tháng Năm 2018 08:35
macosx 2975 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 23:16
windowsvista 822 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 17:04
windows2003 426 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 02:35
linux3 291 Thứ tư, 16 Tháng Năm 2018 08:09
windows2k 87 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 18:05
windows 68 Thứ tư, 02 Tháng Năm 2018 11:29
windows98 26 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 19:07
windows95 21 Thứ ba, 01 Tháng Năm 2018 18:19
freebsd 6 Thứ hai, 09 Tháng Một 2017 05:39
windowsme 5 Thứ năm, 26 Tháng Mười 2017 12:30
windowsme2 4 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 23:12
windowsce 4 Thứ tư, 02 Tháng Năm 2018 12:31
windowsxp 3 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:59
macppc 1 Thứ năm, 24 Tháng Ba 2016 05:58